O SARAJEVU

Sarajevo

Sarajevo - Sarajevo, BiH

  • Srce Bosne i Hercegovine je glavni grad Sarajevo, najpoznatiji po stoljetnoj tradiciji gostoljubivosti. Ovaj živahni grad može prodrijeti duboko u dušu putnika kao i za stanovnike. Sarajevo je grad u kojem se čak i stranci mogu osjećati kao kod kuće.

  • Sa stanovništvom od oko 400.000 Sarajevo je prepuno užurbanih kafića, lokalnih restorana i zanatske trgovine. Gradska nevjerojatna pozadina naizgled beskonačnih brežuljaka i visokih planina u nekom je smislu uvijek izolirala grad, stvarajući bezvremenski svijet koji, unatoč svojoj osamljenosti, uvijek je držao svoja vrata otvorenim za ostatak svijeta.

  • Dugogodišnja tradicija multietničnosti grada omogućuje mu da napreduje u svojoj raznolikosti. Doista, nekoliko mjesta na Zemlji imaju pravoslavnu i katoličku crkvu, džamiju i sinagogu koja se nalaze na pješačkoj udaljenosti od jedne do druge, koje je Sarajevu dalo ime europskog Jeruzalema.

  • Ako u Europi postoji grad koji skladno ujedinjuje istok i zapad, to je Sarajevo. Šetnja Sarajevom je šetnja kroz prošlost. Od orijentalnih osmanskih dijelova grada, prepunih slastičarnih, kafića i zanatskih radionica, i upravno i kulturno središte austrougarskog doba, Sarajevo obuhvata najbolje od oba svijeta.

Sarajevo

Sarajevo - Sarajevo, BiH


  • The heart of Bosnia and Herzegovina is the capital Sarajevo, best known for its centuries-old tradition of hospitality. This vibrant city can penetrate as deep into the traveler’s soul as it does for residents. Sarajevo is a city where even strangers can feel at home.

  • With a population of about 400,000 Sarajevo makes full use of its abundance of bustling cafés, local eateries and handicraft shops. The city's breathtaking backdrop of seemingly endless hills and towering mountains have in a sense always isolated the city, creating a timeless world, which despite its seclusion has always kept its doors open to the rest of the world.

  • This city's long-standing tradition of multi-ethnicity enables it to thrive in its diversity. Indeed, few places on Earth feature an Orthodox and a Catholic church, a mosque and a synagogue within easy walking distance of each other, which termed Sarajevo as European Jerusalem.

  • If there is any city in Europe that effortlessly straddles east and west, it is Sarajevo. A walk through Sarajevo is a walk through its past. From the oriental Ottoman quarters lined with sweet shops, cafe's and handicraft workshops, to the administrative and cultural center of Austro-Hungarian times, Sarajevo encompasses the very best of both worlds.